LUX MED i COMPENSA - nieaktywne - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemieTel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
OPIEKA MEDYCZNA OD 105 ZŁ
Główne zalety prywatnej opieki medycznej:

dostęp do najlepszych placówek medycznych w całej Polsce

konsultacje i badania bez kolejek i długiego oczekiwania na umówienie wizyty

swoboda korzystania z usług - bezgotówkowo

umówienie wizyty w placówce, za pomocą infolinii lub portalu pacjenta

dostęp do wyników badań ONLINE

kompleksowa opieka - konsultacje, badania, wizyty domowe, rehabilitacja

możliwość objęcia opieką medyczną całej rodziny

Z oferty nie mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenia
o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności, osoby pobierające renty inwalidzkie.
Wiek przystąpienia do opieki medycznej:
od 18 do 65 roku życia.
W pakietach rodzinnych, ochroną objęte są rownież dzieci
od narodzin do 26 roku życia.
Wiek końca ochrony:
bez ograniczeń, dopóki trwa umowa generalna zawarta pomiędzy SWRN a LUX MED / COMPENSA.
Terminy zgłoszenia do opieki medycznej:

LUX MED - do 26 dnia każdego miesiąca ze startem ochrony od 1 dnia kolejnego miesiąca

COMPENSA - do 19 dnia każdego miesiąca ze startem ochrony od 1 dnia kolejnego miesiąca

na przykład:
zgłoszenie 19 lutego, rozpoczęcie korzystania
z usług medycznych 1 marca.

Jeżeli powyższe daty przypadają w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, należy przyjąć, że ostatnim dniem zgłoszeniowym jest dzień roboczy przypadający przed tą datą.
Placówki medyczne, z których możesz skorzystać na terenie całej Polski.
W miejscu zamieszkania, w czasie podróży służbowej lub podczas urlopu.
Wykaz placówek w LUX MED i COMPENSA
pokrywa się w 90%.
Na stronie TU COMPENSA szukając placówki medycznej należy wybrać Typ ubezpieczenia: Grupowe i wariant: Plus lub Complex.
Warianty opieki medycznej:
Zakres opieki medycznej:

opis znaczników w porównaniu / tabeli:
+   usługa / konsultacja w zakresie
-- brak usługi / konsultacji w zakresie
LUX MED
wariant Kompleks
LUX MED
wariant  VIP
COMPENSA
wariant Plus
COMPENSA
wariant Complex
Ilość placówek medycznych w Polsce (około)1 5001 5001 2501 250
Wiodące placówki medyczne w dużych miastachLUX MEDLUX MEDLUX MEDLUX MED
Nielimitowane konsultacje lekarskie
internista, lekarz rodzinny, pediatra+
+
+
+
ginekolog
+
+
+
+
laryngolog
+
+
+
+
dermatolog
+
+
+
+
neurolog
+
+
+
+
neurochirurg
+
+
--
+
ortopeda
+
+
+
+
diabetolog
+
+
+
+
gastroenterolog
+
+
+
+
onkolog
+
+
--
+
reumatolog
+
+
+
+
chirurg
+
+
+
+
chirurg naczyniowy
+
+
--
+
okulista
+
+
+
+
alergolog
+
+
+
+
urolog
+
+
+
+
kardiolog
+
+
+
+
endokrynolog
+
+
+
+
nefrolog
+
+
+
+
pulmonolog
+
+
+
+
proktolog
+
+
--
+
hematolog
+
+
--
+
psychiatra, psycholog (w tym seksuolog i androlog)
+
+
--
--
Konsultacje u lekarzy pozostałych specjalności
+
+
--
--
profesorskie
+
+
+
+
Zabiegi ambulatoryjne
chirurgiczne, laryngologiczne, ortopedyczne,
dermatologiczne, ginekologiczne, ambulatoryjne
+
+
+
+
Badania diagnostyczne
laboratoryjne , diagnostyka obrazowa
+
+
+
+
Skórne testy alergologiczne
+
+
+
+
Prowadzenie ciąży
opieka lekarza ginekologa, konsultacje, badania diagnostyczne
+
+
+
+
Szczepieniaprzeciw grypie
+
+
+
+
przeciw zapaleniu wątroby typu B
--
--
+
+
anatoksyna p. tężcowa
+
+
--
--
10% rabat na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED
+
+
--
--
Rehabilitacja
- zabiegi z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii
--
+
--
+
Wizyty domowe - nielimitowane
--
+
--
+
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia "Zdrowa Kobieta"
lub ,,Zdrowy  Mężczyzna" - limit - 1 przegląd w roku
--
+
--
--
Profilaktyka stomatologiczna
(1 raz w roku - status uzębienia, 1 raz w roku usunięcie kamienia)
--
+
+
+
Stomatologia Premium
--
+
--
--
TAP - konsultacja prawna - zobacz szczegóły >>>
--
+
--
--
Wiek wstępu:
od 18 do 65 r.ż
od 18 do 65 r.ż
od 18 do 65 r.ż
od 18 do 65 r.ż
Wiek końca ochrony:
bez ograniczeńbez ograniczeńbez ograniczeńbez ograniczeń
Składka miesięczna:
LUX MED
wariant Kompleks
LUX MED
wariant VIP
COMPENSA
wariant Plus
COMPENSA
wariant Complex
pakiet indywidulany (1 osoba)
126 zł

202 zł

105 zł

144 zł

pakiet rodzinny mini (1 rodzic + 1 dziecko)
248 zł

392 zł

--
pakiet rodzinny
(Członek SWRN
+ współmałżonek/partner + dzieci od narodzin do 26 r.ż)
350,64 zł

519,4 zł

287 zł

384 zł


Wariant Kompleks i VIP zakupisz w pełni online, bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną. Płatności możesz dokonać w 4 kroku zapisu poprzez


WAŻNE !
W przypadku rezygnacji z kontynuowania opieki medycznej lub zakończenie z powodu nieopłacenia składki w terminie
- ponowne przystąpienie i korzystanie z usług nie jest możliwe.
Potrzebujesz ochrony na życie ?
Przydatne dokumenty:
LUX MED
wariant kompleks
LUX MED
wariant VIP
COMPENSA
wariant Plus
COMPENSA
wariant Complex
Ogólne Warunki Umowy:
Przewodnik:
Ulotka:
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja to okres bezpośrednio po przystąpieniu do opieki medycznej, w którym nie możesz korzystać z wyznaczonych świadczeń. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do opieki medycznej do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność podmiotu świadczącego opiekę.
LUX MED

Brak karencji.
COMPENSA

3 miesiące na prowadzenie ciąży.
W pozostałym zakresie brak karencji.
W jaki sposób umówić się na wizytę lub badania?
LUX MED
Na wizytę lub badania możesz umówić się telefonicznie, osobiście w placówce medycznej lub za pośrednictwem Portalu Pacjenta
(zapytaj o login i hasło podczas wizyty w placówce).
Zachęcamy do korzystania z Portalu Pacjenta, dzięki niemu dokonasz rezerwacji wizyty, pobierzesz wyniki badań z komentarzem lekarza, dyżurujący lekarz przeprowadzi z Tobą rozmowę (chat) i w razie konieczności wypisze skierowania na badania.

Infolinia LUX MED 22 33 22 888
(poniedziałek - piątek 6:00-22.00, sobota - niedziela 7:00-21:00).
COMPENSA
Na wizytę lub badania możesz umówić się telefonicznie, osobiście w placówce medycznej lub za pośrednictwem Portalu Pacjenta w placówkach LUX MED
(zapytaj o login i hasło podczas wizyty w placówce).
Zachęcamy do korzystania z Portalu Pacjenta LUX MED, dzięki niemu dokonasz rezerwacji wizyty, pobierzesz wyniki badań z komentarzem lekarza, dyżurujący lekarz przeprowadzi z Tobą rozmowę (chat) i w razie konieczności wypisze skierowania na badania.
Infolinia 22 458 70 00 lub 22 33 22 888
(poniedziałek - piątek 6:00-22.00, sobota - niedziela 7:00-21:00).
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści