VIP - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemieTel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE VIP OD 99 ZŁ
Ubezpieczenie na życie WARTA
O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie:

wiek wstępu - od 18 do nawet 65 rok życia

wiek końca - 67 rok życia (zobacz szczegóły >>)

wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy
o podwyższonym ryzyku (zobacz listę >>)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej
w wariancie ze składką 99 zł
Ubezpieczenie na życie GENERALI
O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 55 rok życia

wiek końca - 59 rok życia (zobacz szczegóły >>)

do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca
dowolny zawód (z wyłączeniem sportowca zawodowego)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK)

możliwość wprowadzenia cesji na bank
Ubezpieczenie na życie HESTIA
O czym warto wiedzieć wybierając
wariant ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 54 rok życia

wiek końca - 70 rok życia (zobacz szczegóły >>)

brak możliwości przystąpienia osoby wykonującej pracę
o podwyższonym ryzyku (zobacz listę)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK)
WAŻNE !
Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno w WARTA, GENERALI, HESTIA, a także dwa ubezpieczenia w PZU tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach. Wykupując ubezpieczenie WARTA ze składką 298 zł, GENERALI ze składką 169 zł, HESTIA ze składką 173 zł, PZU ze składką 316,40 zł, suma ubezpieczenia za zgon naturalny wynosić będzie 1.225.000 zł, gdy osierocisz np. dwójkę dzieci, świadczenie wzrośnie do 865.000 zł. Natomiast gdy śmierć nastąpi w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy skumulowana kwota wynosić będzie 4.095.000 zł.
Warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo ubezpieczeniowe:
WARTA
GENERALI
HESTIA
WARTA
WARTA
PZU

Składka miesięczna:99 zł
169 zł
173 zł
193 zł298 zł
316,40 zł

Szczegóły:


ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO

1.
Zgon:
skumulowane wysokości świadczeń w PLN
a)
w wyniku NW komunikacyjnego przy pracy
600 000
600 000
670 000
1 250 000
1 500 000
1 325 000
b)w wyniku NW komunikacyjnym
600 000
600 000
485 000
1 250 000
1 500 000
1 325 000
c)
w wyniku wypadku przy pracy
300 000
350 000
485 000
750 000
1 000 000
900 000
d)w wyniku NW (Nieszczęśliwy Wypadek)
300 000
350 000
305 000
750 0001 000 000
900 000
e)w wyniku zawału / udaru
150 000
200 000
250 000
250 000500 000
450 000
f)wskutek choroby / naturalny
150 000
150 000
125 000
250 000500 000
450 000
g)
dodatkowo dla każdego osieroconego dziecka
-
25 000
20 000
---
2.
Niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek NW
-
100 000
100 000
-
-30 000
3.
Inwalidztwo w wyniku NW
---
100 000
200 000
-
4.Trwały uszczerbek w wyniku:
a)
NW komunikacyjnego - za 100% uszczerbku
100 000
100 000
150 000
200 000
200 000
87 500

NW komunikacyjnego - za 1% uszczerbku
1 000
1 000
1 500
2 000
2 000
875
b)
NW - za 100 % uszczerbku
100 000
100 000
125 000
150 000
150 000
87 500

NW - za 1% uszczerbku
1 000
1 000
1 250
1 500
1 500
875
c)
zawału / udaru - za 100%
100 000
120 000
100 000
150 000
150 000
-

zawału / udaru - za 1%
1 000
1 200
1 000
1 500
1 500
-
d)
złamanie kości
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
25 000
e)
poważne uszkodzenie ciała
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
25 000
5.
Poważne zachorowanie
11 000
10 000
15 000
22 000
44 jednostki
chorobowe

30 000
31 000
6.
Operacje chirurgiczne - suma ubezp.
-
5 000
5 000
10 000
10 000
8 000
7.
Zabiegi specjalistyczne ubezpieczonego
-
5 000
10 000
-
-
5 000
8.
Pobyt w szpitalu:
a)
w wyniku wypadku komunikacyjnego
200 za dzień
250 za dzień
400 za dzień
300 za dzień
500 za dzień
320 za dzień
b)w wyniku wypadku przy pracy
200 za dzień
200 za dzień
400 za dzień
300 za dzień
500 za dzień
320 za dzień
c)
w wyniku NW
200 za dzień
200 za dzień
300 za dzień
200 za dzień
400 za dzień
320 za dzień
d)
wskutek zawału serca lub udaru mózgu
100 za dzień
220 za dzień
250 za dzień
100 za dzień
200 za dzień
160 za dzień
e)w wyniku choroby
100 za dzień
120 za dzień
150 za dzień100 za dzień200 za dzień
160 za dzień
f)na OIOM
1 000 jednorazowo
200 za dzień
500 za dzień1 000 jednorazowo1 000 jednorazowo
-
g)
czasowa niezdolność do pracy po pobycie w szpitalu
--500 jednorazowo---
9.
Koszty leczenia ubezpieczonego w następstwie NW
-
10 000
----
10.
Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i śr. pomocniczych ubezpieczonemu w następstwie NW
-
10 000
----
11.
Koszty rehabilitacji ubezpieczonego w następstwie NW
-
5 000
----

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA

12.
Poważne zachorowanie--
25 000
---
13.
Leczenie szpitalne - kwota zryczałtowana--
1 500
---

TAP

Telefoniczna i mailowa pomoc prawnaTakTakTak

USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE

Pakiet assistance medyczny
TakTakTakTak


Towarzystwo ubezpieczeniowe:
WARTA
GENERALI
HESTIA
WARTA
WARTA
PZU

Wiek przystąpienia / końca ochrony:65 r.ż. / 67 r.ż.
55 r.ż / 59 r.ż.
54 r.ż / 70 r.ż.
60 r.ż. / 67 r.ż.55 r.ż. / 67 r.ż.
65 r.ż. / 70 r.ż.

Oświadczenie o stanie zdrowia:skrócone
skrócone
Tak
TakTak
Nie

Możliwość wprowadzenia cesji na bank:Nie
Tak
Nie
NieNie
Nie

Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie:Tak
Tak,
również z IK
Tak,
również z IK
NieNie
Nie

Składka miesięczna:99 zł
169 zł
173 zł
193 zł298 zł
316,40 złUDOGODNIENIA:

zakup w pełni online,
bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną


Potrzebujesz opieki medycznej, dostępu do prywatnych placówek w całym kraju ?
Przydatne dokumenty:
WARTA
składka 99 zł
GENERALI
składka 169 zł
HESTIA
składka 172 zł
WARTA
składka 193 zł
WARTA
składka 298 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po osiągnięciu wieku wyznaczonego na koniec ochrony?:
Porównanie zapisów OWU:
WARTA
GENERALI
HESTIA
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
WARTA
3 miesiące:
 • pobyt w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt na OIOM w wyniku choroby
6 miesięcy w ryzykach:
 • zgonu w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie
 • operacje chirurgiczneBrak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem
i usługą assistance.
GENERALI
3 miesiące:
 • zgonu w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • zabiegi specjalistyczne
 • pobyt w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt na OIOM w wyniku choroby
 • pobyt w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu


6 miesięcy w ryzykach:
 • zgon w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • osierocenie dziecka
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie
 • operacje chirurgiczne


Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem
i usługą assistance.
HESTIA
3 miesiące:
 • leczenie szpitalne Ubezpieczonego
 • leczenia szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego
 • leczenie szpitalne dziecka
 • poważnego zachorowania Ubezpieczonego i dziecka,
 • leczenia specjalistycznego
.
6 miesięcy w ryzykach:
 • zgonu Ubezpieczonego
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • operacji chirurgicznej Ubezpieczonego,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • osierocenie dziecka
.
Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści